ID-märka katt

Att ID-märka sin katt är bland det viktigaste man kan göra för sin katt. Detta gäller vare sig katten huvudsakligen tillbringar sitt liv inom- eller utomhus. Det finns olika typer av ID-märkning och det är bra att se över alternativen innan man bestämmer sig för vad som passar bäst, både för katten och kattägaren.

ID-märka katt är viktigt att göra

Kattens säkerhet framför allt

De flesta kattägare gör nog i stort sett vad som helst för att ens ögonsten bara ska ha allt det bästa i världen. Ändå är det förvånande många som faktiskt inte tänker på att ID-märka katt är så viktigt. Det kan bero på flera orsaker, kanske vet man inte hur man ska gå tillväga, om det kommer att göra ont på katten eller så verkar det dyrare och krångligare än vad det faktiskt är.

Fördelarna med att ID-märka sin katt är ändå överväldigande; om katten skulle försvinna eller skadas kan den lätt identifieras och återförenas med sin ägare. I dagsläget beräknar katträtts- och hjälporganisationer att det finns mellan 150 000 och 200 000 hemlösa katter i Sverige, en siffra som hade kunnat minskats drastiskt om alla katter vore märkta. Man skulle kunna tro att ID-märkningar bara behövs för innekatter och inte för utekatter. Ingenting kunde vara mer felaktigt. Just nu finns det 10 000-tals innekatter på gatorna som på ett eller annat sätt lyckats smita iväg från sina ägare. Just dessa katter är extra sårbara eftersom de ofta saknar erfarenhet av fri utevistelse och med stor sannolikhet inte kommer att klara sig.

Hur går det till att öronmärka en katt?

Det finns två sätt att ID-märka sin katt på: örontatuering eller ID-märkning med chip. Många kattägare väljer dessutom att kombinera båda. Det är viktigt att komma ihåg att man därefter även måste registrera katten och lämna sina kontaktuppgifter hos SWERAK eller Svenska Kennelklubben. Vid tatuering knipsas ett nummer in i kattens öra, fördelen med detta är att det är synlig för avläsning för alla. Med tiden kan det dock bli svårare att läsa av, särskilt om kattens öra blivit skadat, vilket ofta är fallet med hemlösa katter. Ingreppet måste dock utföras av veterinär under bedövning. Chipmärkning, där chippet injiceras under kattens nackskinn, har längre hållbarhet, men avläsare (hos polis, veterinär, djurhem osv) krävs för att få fram ID-numret. Ingreppet utförs både av veterinär och av diplomerad chipmärkare. Om man reser utomlands behöver nuförtiden alla katter som reser inom EU vara chipmärkta.

Bra att ID-märka sin katt

Att ID-märka sin katt är ett mycket viktigt steg för kattens säkerhet och chans till ett långt liv. Även i de tryggaste miljöer kan katten separeras från sin ägare. ID-märkning är det säkraste och tryggaste alternativet för att katten snabbt ska återförenas med sin ägare och få komma hem igen. Många kattägare väljer idag båda märkningsalternativen, men man kan prata med sin veterinär om man känner sig osäker på vilken metod som passar bäst för katt och ägare.